



Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Születési horoszkóp elemzés
Tolcsvay Balarama részére
Idő: 2003.05.11, 13:25
Hely: Budapest III. kerület K19.03º, É47.57º, GMT+2 (nyári időszámítás)
Geocentrikus
Tropikus
Placidus házak
10
9
11
8
12
7
7º14'
1
6
2
5

3
4
: -, -, -, -
: -, -, -, -, -, -, -
: -
: -, -, -
: -, -
: -
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
1




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Kedves Balarama,
Mi is az a személyi horoszkóp? Röviden: képi kifejezése a születés helyén és idejében
fennálló bolygóállásoknak. Az asztrológia módszere a bolygók az égbolton, a keleti láthatárhoz (az
Aszcendenshez) viszonyított elhelyezkedése
(a horoszkóp házak) és egymáshoz viszonyított
helyzetei (ún. fényszögei) alapján von le következtetéseket a személy jellemét és életútját illetően.
Bár minden emberélet teljességében véve egyszeri és megismételhetetlen, mégis bizonyos
egyetemes motívumok, elemek alkotják alapjait.
Mindannyian rendelkezünk egy halhatatlan egyéni Szellemmel, Teljes énnel, aki a
Mindenség részét képezi. Ez a szellem a születést előzően megalkot maga számára egy élettervet,
hogy miket és milyen formában szeretne megélni, majd talál magának egy „helyet”, a megfelelő
asztrológiailag is leírható lehetőség és kihívás mintákkal. A születési képlet ezt a szellemi élettervet
írja le, mint egy kezdő potenciált. A későbbi bolygóhatások pedig ezt fogják tovább színezni
számunkra. Bár a keret és az adottságok adottak, de a döntési felelősség mégis a miénk, mert
folyamatosan választási lehetőségeket hoz elénk az élet. Bizonyos választások esetén Szellemünk
gondoskodik, hogy megfelelően döntsünk (egy megérzés, álom vagy akár konkrétabb esemény
formájában, amit sorsszerűnek élhetünk meg), de sokszor meg van engedve számunkra, hogy
„tévedjünk”, és „rossz döntéseket” hozzunk, hogy belőlük tanulhassunk. Igazából nem léteznek
rossz döntések, csak következmények (amit egyesek karmának neveznek), amelyek közelebb vagy
távolabb hoznak élettervünk teljesítéséhez.
Egyes életek könnyebbek, mások nehezebbek, de mindenkinek más jelenti a kihívást.
Az elemzésben találkozhatsz olyan megállapításokkal, amelyekkel nem tudsz azonosulni. Ha
igazán meg szeretnénk ismerni önmagunkat, akkor erősségeink mellett gyengeségeinkkel is szembe
kell néznünk. Kérlek tudatosítsd, hogy ha valami bántót olvasnál az elemzésben, ez nem személyed
ellen szól, én csupán a képletet és a benne rejlő lehetőségeket elemzem. Amennyiben nem tudod
elfogadni vagy hajlamként felismerni magadban, a legegyszerűbb, ha eltekintesz tőle.
Lelki egyensúlyunk fejlesztésében fontos még, hogy azokban az élethelyzetekben, amikben
nehézségekkel találkozunk, képesek legyünk felelősséget vállalni magunkért. Mindig teljesebb
megoldást jelent, ha magunkban végezzük el az átalakulást, bölcsebbé válást, mintha
környezetünket okolnánk a kellemetlenségek miatt.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
2




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

A legjobb, ami történhet velünk életünk folyamán, ha közelebb kerülünk Belső Énünkhöz.
Ha harmóniába kerülünk belső késztetéseinkkel, vágyainkkal és jobban megértjük belső
folyamatainkat, akkor egy teljesebb, harmonikusabb életet alkothatunk önmagunk számára.
Végül is a tapasztalat az elmélet legjobb bírája. Ha a további sorok megerősítik, tisztábbá
teszik önismeretedet, akkor máris gazdagabbá váltál általuk.
Két szempontot azonban mindenképpen figyelembe kell vennünk:
1. Az értelmezés pontosságát a nyújtott születési adatok pontossága határozza meg. A fő
vonások azonosak maradnak továbbra is, de akár pár percnyi pontatlanság is árnyalati változásokat
okozhat. Rajtad múlik, hogy jó időpontot adtál-e meg, amennyiben nem igényelsz külön születési
idő pontosítást.
2. A felvázolásra kerülő vonások nem megváltoztathatatlan befolyások. A lehetőségek jobb
kihasználása vagy a kellemetlenebb tényezők mérséklése már a mi tudatos erőfeszítésünket igényli.
Ebben a folyamatban pedig egy jelentős lépésnek számít, hogy elkezdtünk foglalkozni ezen
folyamatok tudatosításával.
Az elemzés személyes jellegéből adódóan közvetlenebb megszólítási stílust szoktam
alkalmazni, mert úgy találtam, hogy ez könnyebbé teszi a jellemrajz kibontását.
Remélem, hogy a következő sorokban olyan megállapításokra, találó jellemvonásokra,
tanácsokra találhatsz, melyek segítségedre lesznek majd életutadon és lelki-szellemi fejlődésedben.
Üdvözlettel,
Czompó Csaba
asztrológus tanácsadó
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
3




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Asztrogrammod általános jellemzői:
Horoszkóp elemek az egyes jegyekben:
Nap (¢), személyiség a Bika () jegyében (20gr22')
Hold (¡), érzelemvilág a Szűz () jegyében (15gr32'), sarok házban
Aszcendens (), megjelenés a Szűz () jegyében (7gr14')
Merkúr (£), gondolkodásmód a Bika () jegyében (13gr49'), retrográd, a képlet ura
Vénusz (¤), vágyak a Kos () jegyében (23gr58'), gyors, száműzetésben
Mars (¥), indulatok a Vízöntő () jegyében (11gr25')
Jupiter (¦), lehetőségek az Oroszlán () jegyében (10gr8')
Szaturnusz (§), határok az Ikrek () jegyében (27gr10'), gyors, sarok házban
Uránusz (¨), egyediség a Halak () jegyében (2gr32')
Neptunusz (©), képzelet a Vízöntő () jegyében (13gr11'), esésben
Plútó (), hatalom és regenerálódás a Nyilas () jegyében (19gr20'), retrográd, sarok házban
Lilith (), elnyomott ösztönök a Bika () jegyében (26gr10')
Szerencsepont (), boldogság, beteljesülés a Bak () jegyében (2gr23')
Sárkányfej (), az életút iránya az Ikrek () jegyében (0gr7')
Chiron (), lelki sebek a Bak () jegyében (17gr59')
Ceres (), gondoskodás, táplálás a Bika () jegyében (23gr25')
Pallas (), öntörvényűség, ambíciók a Kos () jegyében (7gr41')
Juno (), hivatalos kapcsolatok a Skorpió () jegyében (10gr49')
Vesta (), fókuszáló- és odaadási képesség a Szűz () jegyében (28gr32')
Személyes képleted értelmezését próbáltam minél hozzáférhetőbben megfogalmazni
számodra, de ha mégis bizonyos szakkifejezéseket szeretnél jobban megérteni, kikeresheted őket a
honlapon található Asztrológiai fogalomtárból is. A fényszögek értelmezésében a „közeledő idővel”
erősödő, míg a „távolodó idővel” gyengülő hatást, jellemvonást jelent.
Bolygóid elhelyezkedése a horizonthoz képest kiegyensúlyozottnak tekinthető. A magán és
a közélet közel egyenlő fontosságú lehet számodra. A horoszkóp nyugati féltekéje dominánsabb. Ez
inkább a környezetére támaszkodó, kevésbé önálló jellemről árulkodhat.
Kiemelt életterületed a 6. (egészség, munka, szolgálat) horoszkóp ház.
A Bika Nap gyakorlatias és többlet kitartóerővel rendelkező alapszemélyiséget jelez. A Szűz
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
4




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Aszcendens és Hold pedig magas elvárásokat, fejlett kritikai érzéket jelent. Az Ikrek Szaturnusz
kíváncsi természetet és találékonyságot mutat. Ezt egészíti ki a Kos Vénusz jó kezdeményező ereje.
A Vénusz-Plútó trigon többlet ambícióra, motivációra utal.
Képleted nehezebb vonása a Merkúr, Jupiter és a Mars, Neptunusz bolygók által alkotott T-
kvadrát. A retrográd Bika Merkúr eléggé önfejű tud lenni elképzeléseit és álláspontjait illetően. Ezt
a Jupiterrel képezett kvadrát tovább növeli, ezért ha egyszer valamit a fejedbe vettél és lelkesedsz
érte, akkor nehéz lehet meggyőzni annak esetleges hibáiról. A Vízöntő bolygók
(Mars és
Neptunusz) jó technikai érzékre utalnak, de figyelned is kell, hogy a modern eszközökhöz való
vonzódásod ne alakuljon függőséggé. Másrészt azzal, hogy olyan nagyon tudsz hinni
elképzeléseidben, ezzel eléggé meggyőző is tudsz lenni. Tehát jól teljesíthetsz majd olyan
tevékenységekben, ahol valamilyen álláspont erényei mellett kell kitartóan érvelni.
Uránuszod kvadrátja MC-del kissé nyugtalan természetet jelez. Ezért a munka terén is
inkább az egyéni, szabadabb időbeosztású tevékenységek találnak jobban neked. Ikrek
Sárkányfejed mutatja, hogy életfeladatod része kommunikációs képességeid fejlesztése, hogy minél
közérthetőbben fejezd ki magad, és vedd figyelembe mások álláspontjait is.
Közrefogott Bika-Skorpió jegyekkel rendelkezel: Az adott jegyek minőségeit nehezebben
tudod kifejezni. Úgy képzelheted el ezt, mintha otthonod egyik helyiségét csak egy másikon
keresztül érhetnéd el. Arra is utal, hogy gyermekkori környezeted nem tudta az illető jegyek
jellemzőivel kapcsolatos képességeket megfelelően átadni számodra, így ezek elnyomódhatnak
benned. A felgyülemlett energia egyszer csak hajlamos kitörni, de nem a helyzetnek megfelelő
módon. A szemközti jegypárok egymást egyensúlyozzák, ellenben közrefogott jegyek esetében ez a
kapcsolat gyengül, ami fokozott tudatos odafigyelést igényel részedről az adott témákat illetően.
Ez a két fix jegy közrefogottsága arra utal, hogy könnyű új dolgokba kezdened, de nehezebb
ki is tartanod mellettük a szükséges befejezésig. A Bika az értékeidet és gyűjtési hajlamodat jelöli,
míg a Skorpió a javító vagy lebontó képességedet. A Bika házában hajlamos lehetsz folyamatosan
felhalmozni, és csak ritkán leépíteni. Mivel a Kos jegye található a 9. (elvek, eszmék, nagyobb
utazások) horoszkópház kezdetén, általában nincs gondod a kezdeményezéssel ezen a téren, annál
inkább a befejezésekkel.
A szemközti 3. (közeli ismeretségek, tanulmányok, rokonság, kommunikáció) horoszkópház
csúcsán a Mérleg található, ami arra hajlamosít, hogy a kellemetlenségeket, melyekkel
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
5




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

szembesülnöd kéne, inkább a szőnyeg alá sepernéd. Azzal, hogy a problémákat nem veszed
figyelembe, sajnos még nem oldódnak meg maguktól. Lehetséges, hogy gyermekkorodban arra
tanítottak, hogy kedvesnek kell lenni, mindentől függetlenül. A feszültség felgyűl, és olyan kisebb
problémák, amelyeket könnyedén meg lehetett volna oldani, ha időben foglalkoznak velük,
elronthatják a kapcsolatot. Hasonlóképpen egy olyan kapcsolat, melyet már rég meg kellett volna
szakítani, évekig húzódhat további szenvedést okozva.
Horoszkópod bolygó eloszlásai az egyes minőségek szerint:
Polaritás alapján: Férfias - 7 Nőies - 5
A két pólus kiegyensúlyozott jelenléte árnyalt hozzáállást jelez az adódó lehetőségekhez.
Tűz: 3 (Vénusz, Jupiter, Plútó), Víz: 1 (Uránusz), Levegő: 4 (Mars, Szaturnusz, Neptunusz,
Sárkányfej), Föld: 4 (Nap, Hold, Merkúr, Aszcendens)
A víz elem hiánya enyhébb érzéketlenségre utal a környezet finomabb jelzéseire, a levegő
elem a gondolkodási és kommunikációs képességek fejlettségét mutatja. A föld elem dominanciája
stabilitást és gyakorlatiasságot mutat.
Kardinális: 1 (Vénusz), Fix: 5 (Nap, Merkúr, Mars, Jupiter, Neptunusz), Változó: 6 (Hold,
Szaturnusz, Uránusz, Plútó, Sárkányfej, Aszcendens)
A kardinális elemek hiánya gyengébb kezdeményezőerőt eredményez, a fix elemek kitartást
és stabilitást nyújtanak, a változó elemek pedig hajlékonyságot és alkalmazkodó képességet
jelölnek.
Több retrográd mozgású bolygód is van (lásd az Rx jeleket az ábrán), ami a velük
kapcsolatos jellemvonások
(gondolkodásmód, regenerálódási képesség és lelki érzékenység)
egyensúlyba hozásában több erőfeszítést is igényel részedről. Ezek magukban véve nem negatív
hatások, inkább azt jelölik, hogy az adott jellemvonás összeegyeztetése a külvilággal vagy éppen az
aktuális helyzettel, igényekkel tudatos odafigyelést igényel. A retrográd hatás lassítja az adott
tulajdonságaid kibontakozását is. Az adott retrográd bolygó további értelmezését az egyes
fejezetek elején bontom ki részletesebben.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
6




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

További jellegzetes alakzatok:
- a T-kvadrát a Merkúr-Jupiter-Neptunusz, Uránusz-Aszcendens-MC, Merkúr-Mars-Jupiter
horoszkóp elemek kvadrátjai által. Ez egy erősebb hatás, mely folyamatos cselekvésre, az energiák
levezetésére ösztönöz.
Személyiség
A Nap jelképezi a fenntartó őserőt, a bennünk ható ősakaratot, amely életet és formát akar
ölteni. Mutatja, hogy kik vagyunk legbelül. Méltóságtudatunk, akaratunk és alkotó erőnk jelölője,
melyeket önmegvalósításunkhoz használunk. A személyes képlet egyik legfontosabb eleme az
Aszcendenssel és a Holddal együtt.
9
Nap a Bika jegyében és a 9. házban
A Bika jegyében található Nap hatására kitartó és türelmes alkattal rendelkezel és jelentős
odaadásra, elkötelezettségre, kitartásra és állhatatosságra vagy képes. Legnagyobb erényed, hogy
általában véghez viszel minden feladatot, amit magadra vállaltál. Miután kiválasztottál egy irányt,
azt minden áron végig követed.
Gyakorlatias vagy és erőfeszítéseid révén konkrét, kézzelfogható eredményeket szeretnél
elérni. A megvalósíthatatlan elképzelések kevésbé érdekelnek. Álmaid többsége az anyagi
eredmények, jólét és biztonság körül forog. Nagyon szereted és kötődsz a fizikai világhoz és kívánod
megtapasztalni, élvezni azt annak teljességében. Fejlett a forma- és arányérzéked, amivel
érvényesülhetsz akár a művészet, főként képzőművészet és a zene terén.
Bár hosszasan és kitartóan tudsz dolgozni, van egy kényelmet kedvelő oldalad, és szeretnéd
munkád gyümölcseit is élvezni. Magaddal szemben elnéző lehetsz olyanban, amit másoknak
felrónál. Időnként rendkívül lusta lehetsz és hajlamos vagy túlkényeztetni magad jó ételekkel és
egyéb földi örömökkel. Szereted a természet szépségét csodálni, és valószínűleg inkább a nyugodt
vidéki környezet, mint a városi életmód áll hozzád közelebb.
Jól rá tudsz hangolódni a természet ritmusaira. A dolgokat hagyod nőni, kibontakozni a
maguk idejében. Kellő türelmed van táplálni a fejlődést, legyen szó gyerekeidről, kertedről vagy
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
7




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

valamilyen kreatív tervedről. Különösen jó szülő lehetsz, főként, ha a szakvélemények helyett
ösztöneidet követed.
Erős vágyad van a biztonságra, stabilitásra és a békére, és ritkán változtatsz, hacsak nem
kényszerből, szükségszerűségből. Sokáig épségben megőrzöd a számodra értékes dolgokat. Kellő
fizikai közelségre és odaadásra van szükséged. Hűséged, kitartásod és következetességed miatt
szívesen támaszkodnak rád. Toleráns lehetsz mások jogaival szemben, de akiket nem viselsz el,
azokkal nem veszekszel, hanem egyszerűen kerülöd őket. Fontos magad és hozzátartozóid
biztonsága, és ezért csak hosszasabb megfontolás után változtatsz. Bár utálod a felfordulást és a
hirtelen változásokat, de ezek között is megőrzöd tartásodat. Nem lehet könnyen kibillenteni lelki
egyensúlyodból, de ha felmérgesedsz, lassabban nyugszol le.
Hibáid a makacsság, nem vagy hajlandó eltérni a biztonságos, kiszámítható rutintól;
hajlamod, hogy mindig ragaszkodj ahhoz, ami kézzelfogható, és alulértékeled az ötletes, spekulatív
és fantáziadús elképzeléseket. Nehezebben nyitsz új megközelítések felé.
A 9. ház inkább a tudományok, semmint a művészetek iránti érdeklődést emeli ki, amelyet
az alapos szakismeret, a rendszeresség tehet sikeressé. Élet közeli eszmék, tanulmányok, melyek
esetleg a nemzetközi kereskedelemmel foglalkoznak. Nagyobb külföldi utazások, melyek a
szórakozás mellett gyakorlati célt is szolgálnak. Előnyös rokonsági kapcsolatok.
Nap kvinkunx Plútó (orb 1gr2'), távolodó
Összeütközési hajlamod a tekintéllyel problémákat okozhat akaratod érvényesülésében.
Nap trigon Hold (orb 4gr50'), közeledő
Az akarat, ambíciók és az érzelmi alkat összhangjára utal. Továbbá az apa és anya jó
kapcsolatát is jelzi.
Megjelenés a világban
Születésed pillanatában a keleti horizonton felkelő jegy, az Aszcendens (Asc) mutatja azt a
módot, ahogyan megjelensz a világban. Ennek része maga a fizikai test, ezáltal alkatodról is
információkat tud nyújtani. A vele szemközti jegy a Deszcendens (DC), a leszálló jegy jelzi, hogy
milyen típusú kapcsolatokhoz és társas környezethez vonzódsz leginkább.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
8




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

A Szűz Aszcendens hatására meggondoltan viselkedsz, ritkán hozol elhamarkodott
döntéseket. Kiváló szellemi képességekkel vagy megáldva, minden területen főként az észérvekre
támaszkodsz, és jól fel is találod magad őket illetően. Szerény vagy, nem szeretsz feltűnést kelteni,
és gyakran meglehetősen csendes, félénk a megjelenésed. Megelégszel azzal, hogy a háttérben
legyél és felvedd a támogató szerepet. Maximalizmusod túlzott önkritikára hajlamosít. Gyakran
egyszerűen elzárkózol az új lehetőségektől, mert úgy érzed, nem tudsz eleget tenni saját magas
elvárásaidnak. Rossz szokásod az aggódás. Óvatosan lépsz be egy adott helyzetbe, és csak miután
valósan felértékelted az összes vele járó lehetséges előnyt és kockázatokat. Másrészt viszont ritkán
érnek váratlan meglepetések, és amit csinálsz, nagyon jól végzed.
Nem számít, milyen jól végzel valamit, mindig látod a hibákat és a javítási lehetőségeket. Jó
szemed van a részletekhez és idegessé válsz, ha valami nem történik megfelelően. Nehezen válsz
elégedetté, és másokkal való kapcsolataid szenvedhetnek emiatt. Kifinomult érzékenység és
körültekintés jellemez, különösen az ételek, ruhák, barátok, műtárgyak tekintetében. A rendezett
környezet és megjelenés, az udvariasság, jó modor és illendőség fontosak neked. Születési képleted
ura a Merkúr.
Deszcendensed a Halak jegyében található, kapcsolataidban az együttérző, áldozatkész
személyek társaságát keresheted.
Uránusz szembenállás Aszcendens (orb 4gr42')
Különleges kapcsolataid lehetnek, akár több számmal is, melyek nem mindig hosszú
életűek. Kreatív lehetsz kapcsolataiban, illetve társaiddal szemben és hajlamos lehetsz szokatlan és
másféle társas kapcsolatok kialakítására.
Az érzelemvilág
A Hold az érzelmi alkat, a lélek jelölője. A Hold által irányított hangulatok a külső hatásokra
válnak cselekedetté, és ezek változása befolyásolja tudatállapotunkat is. Jelképezi a nőiséget, a
táplálást, gondoskodást, a (segítő) környezetet, a múltat, az emlékezetet, de a tudattalant és a
tudatalattit is egyben.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
9




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

1
Hold a Szűz jegyében és az 1. házban
Mivel Növő Hold idején születtél, érzelmeidre inkább a kibontakozó hajlam jellemző.
Nagyon érzékeny, óvatos vagy és szégyelled kimutatni az érzéseidet. Nehezebben fogadod
be a melegséget, gyöngédséget vagy elismerést, mert gyakran úgy érzed, hogy nem igazán
érdemled meg. Gyakran szereteted segítség formájában nyilvánul meg, valamilyen módon
szolgálod szeretteidet. Hűvösnek és távolságtartónak tűnhetsz jobban, mint ahogyan valójában
érzel. Fantáziád inkább egy helyre koncentrálódó. Közelebb áll hozzád a hagyományos, kipróbált,
mint az újat kereső életszemlélet. Semlegességed minden póztól mentes. Szerényebb
magatartásod, amellett időnkénti tettrekészséged azok a vonásaid, melyek kedveltté tehetnek.
Nagy valóságérzékedet a két lábon földön állás jellemzi, különös képességgel arra, hogy a
munkában megtaláld a legsikeresebb módszert. Megbízható, intellektuális beállítottságú,
gyakorlatias vagy, és köszönetet nem követelsz, nem is nagyon vársz el. Lelki szükségleted, hogy
magad hasznosnak érezd. Szükséged van elegendő rendre, kiszámíthatóságra környezetedben,
mert a rendetlenség lelkileg is lehangol. Másokat nevelő szándékkal elemezgetsz. Meg kell
tanulnod gyengédebb és kevésbé maximalista lenni másokkal és magaddal szemben. Egészség-
orientált lehetsz, de hipochonderré is válhatsz, ha túl sok teret engedsz az aggodalmaknak. Jó
érzéked lehet a kézművességhez. Ha rossz kedved lenne, mindig visszacsalhatod a reményt
valamilyen hasznos elfoglaltság, házimunka vagy rendezés által.
Az 1. ház hatására a türelem, a nyugalom és a kivárási képesség emelhető ki, ezek valóban
precíz, körültekintést igénylő feladatok ellátására tehetnek alkalmassá. A szakmailag hasonlóak
közt jól érzed magad.
Hold trigon Merkúr (orb 1gr43'), távolodó
Egészséges gondolkodásmód, jó emlékezőtehetség, a tudattalan észlelések és a tudatos
gondolkodás jól kapcsolódik nálad. Érzelmeidet jól fejezed ki. Hétköznapi megfigyeléseidet
kreatívan tudod felhasználni, szoros kapcsolatban vagy a mindennapokkal, nem válsz elvonttá.
Könnyen tanulsz, gondolataidnak mindig jó közönséget tudsz találni, lelki közelség jellemez.
Hold kvadrát Plútó (orb 3gr49'), közeledő
Túl nagy érzelmeket táplálhatsz, ami leblokkolhatja kifejezésüket. Lehetséges egy női
családtag erős uralma. Szorongás a büntetéstől, fogékonyság az ezoterikus irányzatokra.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
10




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Határok, feladatok és belső tartás
A Szaturnusz a türelem, kitartás, kötelességtudat, felelősség, valóságérzék, alaposság,
szerénység, önuralom és takarékosság jellegét mutatja. Ahol és ahogyan áll a képletben, ott
rejlenek az illető életének próbatételei. Ezeken a területeken szükséges érettebbé válnia és lassabb,
biztos előrehaladással megtanulni beosztani idejét és erőforrásait.
10
Szaturnusz az Ikrek jegyében és a 10. házban
A Szaturnusz mozgási sebessége az átlagosnál gyorsabb volt születésed idején, lehet,
valamivel könnyebben veszed a szabályokat és a rendet, csak érdemes lehet figyelned, nehogy ez
felelőtlenségbe csapjon át. Erősséged a logikus gondolkodás, melyet a problémák megoldásában
alkalmazol. Lehet, kételkedsz saját intelligenciádban és szellemi képességeidben, és több
tanulmányt is folytatsz ezek ellensúlyozása érdekében. Megválogatott információkra épülő, széles
látókört jelez. Képes vagy egyszerre több témával foglalkozni anélkül, hogy bármelyikben felületes
lennél. Annál jobban érzed magad, minél aktívabban, tartósabban fejtheted ki szellemi
képességeidet. Nem ott érzed jól magad, ahol az érzelmek, hanem ahol az értelem uralkodik.
Mindig valamilyen magasabb szellemi, eszmei érdekeltség hajt, tetteid erre irányulnak. Kedvez
minden rendszeres és tudományos megközelítést igénylő erőfeszítés számára. Nem beszélsz mást,
mint amit cselekszel, gyakorlatias vagy és ítélőképességed valós. Könnyen rá tudsz mások
álláspontjának következetlenségeire mutatni, így gyakorlott vitapartner lehetsz. Néha azonban
nehezebb szavakba öntened tudásodat. Gyakran túlságosan komoly és érdektelen lehetsz a
könnyed vagy felszínes beszélgetésekkel szemben. Érdemes időnként megengedned magadnak,
hogy szabadon fejezhesd ki magad, és tudatosan próbáld kerülni a pesszimizmust. Szükséges lehet
fejlesztened kötetlen társalgási és vitázási képességeidet. Kapcsolatteremtő erőd és spontaneitásod
is kissé több lendületességet igényelhet.
A 10. ház alapján hivatásodnak tökéletes ellátására törekszel, ez folytonos tevékenységre
sarkall. A vizsgálódások, állandó foglalkozás a részletkérdésekkel gondterheltséget okozhatnak. A
gyakorlatias átlátása a témának tekintélyt biztosít számodra, ennek révén irányító szerepet töltesz
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
11




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

be.
Vénusz szextil Szaturnusz (orb 3gr12'), közeledő
Az érzelmek tartást kapnak, kapcsolataidat komolyan veszed, vágyaidat megzabolázod.
Társaddal szemben óvatos vagy, stabilak az érzelmeid, nem kalandozol. Kapcsolatodban
visszafogott, túl komoly vagy, tökéletesnek akarsz látszani. Művészetszemléleted hagyományos,
esztétikailag az értékállóságot kedveled.
Vágyak és értékek
A Vénusz a „kis szerencse” bolygója. A szépség, az ízlés és értékvilág, a vágyak, a kedvesség
és érzékiség jelképe. Mutatja, hogy mennyire vagyunk képesek szeretni, és hogy milyen társat
kívánnánk magunk mellé.
8
Vénusz a Kos jegyében és a 8. házban
A Vénusz mozgási sebessége az átlagosnál gyorsabb volt születésed idején, hajlamos
lehetsz vágyaidat a lehető leghamarabb megpróbálni teljesíteni. Szerelmed és vágyaid könnyen
felkelthetők, de nehéz lehet fenntartanod romantikus érdeklődésedet kapcsolatodban, miután a
kezdeti izgalmas udvarlás és hódítás időszaka elmúlt. A dinamikus, eleven, erős és független
jellemű társakat kedveled, és nem szereted, ha a dolgok túl nyugodttá vagy kiszámíthatóvá válnak
szerelmi életedben. Szükséged van arra, hogy időnként szikrázzon a levegő köztetek, még ha ez a
vita kezdeményezését is jelenti. (A Vénusz száműzetésben van ebben a jegyben.) A vágyaknak
ebben a jegyben az időszakos változásokkal járó mozgás, tevékenységi terület lehet a megfelelőbb.
A testi ügyességet (sport) vagy elegáns megjelenést (tánc) és a szellemes formákat kedveled.
Kapcsolataid kissé felületi síkon mozoghatnak, és emiatt hangulat-embernek tarthatnak, de ha
megnyitod a szíved, akkor nagyon hűséges és elkötelezett tudsz lenni, mély érzelmek és
céltudatosság mutatkoznak benned. Ideális esetben olyan társat találsz, aki tudja, hogyan kell
fenntartani az újdonság érzetét a kapcsolatban. Azonban figyelnie kell a jókedv fenntartására, mert
ha az események váratnak magukra, eléggé türelmetlen és féltékeny lehetsz. Tüzes hajlamaid
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
12




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

mellett azonban nagy önmérsékletre lehetsz képes, mihelyt tekintélyed és elismertséged forog
kockán. Korai és akár elsietett házasságra lehetsz hajlamos. Szerelmed követelődző, indulatos, de
egyben odaadó is, ugyanakkor ilyen kapcsolat híján elveszettnek éreznéd magad. Együttérző,
segítőkész, nagyvonalú vagy, a bajbajutottra önzetlenül bármennyit képes vagy áldozni.
A 8. ház alapján az ezoterikus témákat gyakorlatiasan közelíted meg.
Vénusz trigon Plútó (orb 4gr37'), távolodó
Barátságban, szerelemben a mélység alapvető igényed. Igényeid határozottak, konkrétak,
tudod, ki kell neked. Mások lelki problémáiba belelátsz, és a megoldásban is segíteni tudsz.
Igazságosság, jogérzék, igényesség jellemeznek.
Lehetőségek és kibontakozás
A Jupiter szellemi vagy fizikai fejlődésünk útjának jellegét tárja elénk. Mutatja azokat az
adottságainkat, melyek segítségével képesek vagyunk fejlődni, kibontakozni a világban és a
kínálkozó lehetőségekkel élve előbbre lépni életutunkon. Hivatásunk, morális alkatunk és
optimizmusunk irányát jelzi.
12
Jupiter az Oroszlán jegyében és a 12. házcsúcs közelében
Könnyen magadra tudod terelni a figyelmet, ami sikeressé tehet a társasági életben.
Hivatásodban és tevékenységeidben is kiemelkedő eredményekre törekszel. Egészséges magadba
vetett hittel rendelkezel és életed több spontán ajándéka abból származik, hogy képes vagy követni
a szívedet. Határozott, céltudatos egyenességed, nagyvonalúságod és melegszívűséged mellet úgy
akarsz mindenkinek igazságot szolgáltatni, hogy méltányos vágyaik teljesüljenek. Nem tudod
tolerálni a kicsinyességet. A jólét és a jó anyagi helyzet számodra természetes, mert szereted, ha te
a környezeted legkedveltebb tagja lehetsz. Fejlett szervezői, gyors átlátási és vezetői képességgel,
önbizalommal tudod kivívni függetlenségedet és feletteseid bizalmát. Drámaiság leng körül.
Föllépésed reprezentatív és elengedhetetlen számodra a társadalmi közismertség, aminek
érdekében valószínűleg nagyobb áldozatot is hozol. Meggyőző szenvedélyességed, nyíltságod
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
13




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

érzelmi életedre jellemző, büszkeséggel és önösséggel is kiegészülve, de nem bántó mértékben.
Szükséges számodra, hogy nyilvánosan kifejezhesd érzelmeidet és kreatív indíttatásaidat.
Egyébként úgy érzed, hogy csak egyszerűen létezel és elpazarolod a tehetségedet. Művészetek
iránti érzékedet egészséges arányosság jellemzi, fel tudod ismerni a valódi értékeket. Kiváló
szórakoztató és előadó lehetsz. Könnyen meg lehet nyerni a megérdemelt dicséret és elismerés
által. Azonban okosságod és méltóságtudatod valós határokat szab megnyilvánulásaidnak,
képességeid és adottságaid valós megítélése révén.
A Jupiter diszharmonikus helyzetének hatására a túlzás és hiúságod mértéktelensége miatt
hajlamos lehetsz átlépi az egészséges mértéket. Jellemző lehet az elbizakodottság, ami árthat
közkedveltségednek. Érdemes ügyelned, hogy ne vakítsanak el a külsőségek. Ha csak annyit vállalsz
fel, amennyinek képes vagy eleget tenni, több csalódástól kíméled meg magad.
A 12. ház előnyös állás a szakmai zártkörűséget megkövetelő tevékenységhez, amelyet
többen, egymás munkáját kiegészítően látnak el.
Mars szembenállás Jupiter (orb 1gr17'), távolodó
Nem az ambíciód, hanem a jó ítélőképességed szenvedhet időnként hiányt. Beleszaladhatsz
a dolgokba, mielőtt végiggondoltad volna őket, hiányos tervezéssel vagy előrelátással. Olyan
hivatást választhatsz, amely nem felel meg érzelmi szükségleteidnek. Az indulataid problémákat
okozhatnak a munkahelyeden, befolyásolva a hivatásodat. Nagyobb erőfeszítést igényelhet olyan
megélhetési módot találnod, amely képes ambícióidat is kielégíteni. Érdemes lehet időnként
érettebb vagy idősebb személyek tanácsait igényelned.
Jupiter szembenállás Neptunusz (orb 3gr2'), közeledő
Hivatásod lehet, kevésbé ideális, és nem éppen az, amit megálmodtál. Lehet, hogy ezt a
jelenlegi irányt más fantáziadúsabb megoldások rovására hoztad. Ha elhagytad az álmaidat, akkor
valószínű, hogy akaratlagosan és tudatosan tetted ezt. Tartasz attól, hogy elragad a képzeleted,
elcsábítanak vagy becsapnak az álmaid. Érdemes jobban megismerned a szimbólumok világát
azért, hogy jobban megbízz megérzéseidben.
Merkúr kvadrát Jupiter (orb 3gr41'), közeledő
Idegesség, őszintétlenség, téves ítéletek, indiszkréció, pletyka, döntéseidet elkapkodhatod.
Fokozottan érdemes ügyelned hiszékenységre, becsaphatóságra való hajlamodra. Lehetséges, hogy
könnyen ígérsz, de nehezebben tartod meg ígéreteidet.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
14




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Késztetések és tenni akarás
A Mars jelképezi a nyers erőt, az ösztönöket, a bátorságot, elszántságot, kezdeményező
képességünket és a küzdőszellemet. Mutatja, hogy milyen téren használjuk el a legtöbb energiát. A
szexualitás és az izomfelépítés jellege is kirajzolódik általa.
6
Mars a Vízöntő jegyében és a 6. házban
Nagyon független, önellátó és kísérletezgető lehetsz. Emellett csoport orientált vagy, és jól
tudsz együttműködni másokkal. Aktívan részt vehetsz közösségi ügyek intézésében vagy hasonló
elveket követő bajtársakkal foghatsz össze közös céljaitok elérésére. Minden szellemi irányzat,
amely kapcsolódik az emberi jólét kérdéseihez, szószólóra találhat benned. Az új, szokatlan
módszerek tetszenek neked, különösen az olyan ötletek, melyek az emberek összehozására vagy
igazságosabb munkakörülmények létrehozására irányulnak. Fáradhatatlan vagy, mert alig végeztél
egyik terved kivitelezésével, máris kezded a következőt, és minden emberbaráti területen azonnal
otthon tudsz lenni. Kissé személytelen magatartásod biztosítéka annak, hogy mindenki hasonló
viszonyulásban részesülhessen. Jellegzetes adottságod abban rejlik, hogy embertársaidnál szinte
pillanatok alatt képes vagy rendkívüli, váratlan eredményeket elérni, ugyanakkor ráérzel a
tömeghangulatra is. Jó lenne kialakítani az egyensúlyt a radikális függetlenség és a kooperatív
szellem között. Minden olyan munka, ami technikával, újításokkal kapcsolatos, kedvező lehet.
A Mars diszharmonikus helyzetéből adódóan az előbbiek hajszolt, eltúlzott formában
nyilvánulhatnak meg, és türelmetlenséggel mindennel szemben. Egyfajta negatív lázadás is
lehetséges, csak a szokások felborítása érdekében. Jellemző lehet a kötözködés, okoskodás, mert
mindenre előbb válaszolsz, mint ahogy kérdeznének. Próbálj arra törekedni, hogy gyakorlatban is
befejezd, véghezvidd terveidet. Legyél nyugodtabb és elfogadóbb környezeteddel, ezzel oldhatod
belső feszültségeidet és elkerülheted a magányt. Időnként pont azoknak a támogatására lehet
szükséged, akiktől elidegenedtél.
A 6. ház alapján jó műszaki érzékkel a legmodernebb technika, technológia ügyes
gyakorlója lehetsz. Az elektronika, a közlekedésfejlesztés, esetleg a biológia vonz.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
15




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Mars együttállás Neptunusz (orb 1gr46'), közeledő
A benned feszülő energiáknak széles lehetőségekre lehet szükségük a kifutáshoz, de
hiányozhat a távlatélményed, így sziporkázva szétszóródhatnak tetteid. Az álmok valóra váltása
könnyed, eszmei érzés, de a valóságban már nem annyira könnyű. Törekedj tudatosan
optimizmusra és mértékletességre.
Merkúr kvadrát Mars (orb 2gr24'), közeledő
Nyugtalan, izgulékony, lobbanékony jellem lehetsz, heves vélemény nyilvánításokkal.
Mindenáron, türelmetlenül akarsz bizonyítani. Gyorsan akarsz a célba érni, ami idegessé tehet.
Próbálj tartózkodni a kötekedéstől vagy öncélú kritizálásoktól.
Gondolkodásmód és kifejezőképesség
A Merkúr elsődlegesen az értelmi adottságokat, az elmét, a gondolkodás módját és a
kifejezés, beszéd stílusát jelzi. Ezeken túl az érdeklődési kör, a további tanulmányok, a kézügyesség
és hajlékonyság jellege is megmutatkozik általa.
9
Merkúr a Bika jegyében és a 9. házban
Születésedkor a Merkúr retrográd irányban haladt, mely nehézkesebbé teszi számodra
gondolataid érthető megfogalmazását. Kisebb gondokat jelezhet az érzékelés és tanulás terén is.
Fontos kihívás számodra, hogy megtanuld rendezetten, egyszerűen kifejezni magad.
Jellemződ a gyakorlatias, módszeres gondolkodás. Az elméd átgondoltan és módszeresen
működik, és nem szereted, ha siettetnek, vagy ha arra kényszerülsz, hogy véleményt mondj, mielőtt
alaposan meg nem vizsgáltad az adott témát, ötletet. A meglévőre akarsz építeni és azt fejleszteni,
kerülni a bizonytalanságot és türelemmel, előrelátóan cselekedni. Nehezen lehet eltántorítani
álláspontodtól, ha egyszer eldöntötted valamivel kapcsolatban magad. Az életből és nem a
könyvekből szeretsz tanulni. Bár lassabban ragadod meg az új fogalmakat, vagy sajátítasz el új
készségeket, türelmes és kitartó vagy. Szakmai műveltségre törekszel, mert ez is a biztonságot
szolgálja. Gyakran nagyon ügyes leszel azon a területen, amire ráállítottad a fejed vagy a kezed,
mivel kellő időt és figyelmet fordítasz rá. A konkrét tények érdekelnek, és amit megtanultál,
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
16




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

nehezen felejted el. Vakmerő lehetsz, de előbb inkább kiismered az adott területet. Saját és más
anyagi dolgaiban nagyon megbízható tudsz lenni. Nehezen kezelsz minden változtatást és merev
gondolatmintáidon, kiformálódott véleményeden nehezen változtatsz. Következetességed és
összpontosító erőd által érsz el sikereket. Kedves, beszédes vagy, de céljaidat sohasem téveszted
szem elől. Adottságod lehet a rajzoláshoz vagy zenéhez.
A Merkúr diszharmonikus állásának következtében, jellemzők lehetnek olyan vonások, mint
a nyakasság vagy a kedvességgel takart önzés. Próbálj kissé hajlékonyabban állni a változásokhoz és
céljaidban is nagyobbra törni.
A 9. ház hatására magasabb iskolázottsággal elért hivatásterület, amely a szűkebb, szakmai
körön belül hoz elismertséget. Kutatások, megalapozott kritikai állásfoglalások akár a művészet,
akár a tudomány területén.
Merkúrod Napközelben található, ami jelentőségét növeli és alapszemélyiségedre is
árnyalóan hat, kissé közlékenyebbé tesz.
Merkúr kvadrát Neptunusz (orb 0gr38'), közeledő
Feszültség tapasztalható a logikus gondolkodás és a vágyak, eszmék megvalósíthatósága
között. Mániákus hazugságüldöző lehetsz. Fontos fantáziádat egészséges határok közé szorítanod,
mert hanem képzelődéseid félrevezethetnek.
Egyediséged
Az Uránusz a meglepetésekkel, újdonságokkal, változásokkal szembeni elfogadási
képességünket és ezen irányú hajlamainkat jelöli. Mutatja, hogy milyen területeken és mennyiben
kívánunk egyediek, találékonyak és szabadok lenni. A különleges, váratlan élmények, áttörések és
az intuíció is az irányítása alá tartoznak.
6
Uránusz a Halak jegyében és a 6. házban
Az Uránusz a Halak jegyében tartózkodott 2004 és 2011 közt. Ezen generációs hatás alapján
képes lehetsz mások kérés nélküli támogatására. Számodra az is természetes, ami másoknak
természetfeletti. Új, akár látnoki betekintéseid lehetnek misztikus, okkult és spirituális kérdésekbe.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
17




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Az odaadás, szolgálat és művészet újabb formáit álmodhatod meg. Az elesettek, betegek,
szerencsétlenek bajainak enyhítésére önzetlenül számos megoldást találhatsz ki, mert számodra
fontosabb a segítés cselekvése az elismertségnél, akár egészen az önfeláldozó magatartásig. Belső
nyugtalanságod nem látszik külsődön, de ha korlátoznának vagy tudatosan fordulnának ellened,
akkor függetlenséged megőrzése érdekében bármilyen eszközt képes lehetsz mozgósítani. Ha
elbizonytalanodnál, akkor a nemtörődömség érzése kaphat el.
A 6. ház alapján mind az egészséged, mind pedig a - nem mindennapi - tevékenységed
során szakaszosság észlelhető. Ügyes, jó és kreatív értelmet igénylő munkaterület.
Uránuszod kölcsönös recepcióban van a Neptunusszal, ami erősebb kapcsolatot mutat a két
bolygó által jelképezett jellemvonások közt.
Uránusz kvadrát MC (orb 1gr17')
Összeférhetetlen, forradalmár, a megszokott vezetés időnkénti ellenzője lehetsz.
Uránusz kvadrát Sárkányfej (orb 2gr25'), távolodó
Túlságosan nagy hangsúlyt fektetsz egyediségedre. Ahhoz, hogy előbbre juthassál
életutadnak belső fejlődésében, szükséges visszább venned ebből a hozzáállásból.
Álmok és képzelet
A Neptunusz jelképezi a dolgok mögötti mozgató, láthatatlanul ható erők megsejtését,
megérzését vagy akár látnoki átlátását, más szóval a képzelő erőt. Az áldozatkészség, de a
valóságtól való menekülés is részei ennek a jelképnek. Hatására másnak tűnik a világ, mint
amilyennek szokott látszani, termékeny talajt biztosítva a miszticizmusnak, illetve a zenei és költői
megnyilvánulásoknak. Ebből adódóan mutatja, hogy milyen álmokat és ideálképeket dédelgetünk
magunkban.
6
Neptunusz a Vízöntő jegyében és a 6. házban
A Neptunusz a Vízöntő jegyében tartózkodott 1998 és 2011 közt. Ezen generációs hatás
alatt találkozik a ráérzés és kifinomult érzékenység az értelemmel. Szokatlan magatartásformáid,
meglepő közbeszólásaid miatt könnyen rád süthető az excentrikusság bélyege. Barátságos vagy, de
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
18




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

anélkül, hogy ez feltűnnék, nagy részletességgel nézed, inkább vizsgálod az embereket, és bár
társaságkedvelő vagy, de csak olyanokat engedsz közel magadhoz, akikben érzed a szellemiség
erejét. Nagy emberi közösségekben, hálózatokban látod a világot. Látod az együttműködésben és
önzetlenségben álló egészséges önérdeket is. Amíg az élet hétköznapi, kis dolgai mellett szinte
szórakozottan tudsz elmenni, addig, ha témádnál vagy, precíz tudsz maradni. Legalább ennyire
feltűnő nagy igazságérzeted mellett a nagyvonalúság és kiszámíthatatlanságod is. Az érzelmeidet
képes lehetsz kellőképpen visszafogni és irányítani. Könnyen tanulsz és képes vagy csak arra
koncentrálni, ami éppen foglalkoztat, de akkor mást nem látsz, hallasz. Kellemes, kényelmes
környezetet alakítasz ki, irtózol minden kényszertől, erőszaktól, viszont annál könnyebben tudsz
mást saját meggyőződésedre kényszeríteni úgy, hogy a másik nem is annak érzi. Intuícióidnak
áradata kimeríthetetlen, inkább szórakoztató, mint valós. Egyes esetekben váratlanul és hirtelen
képes lehetsz felpörögni.
A 6. ház jó adottságot mutat a gyógyászati (ideg) kérdésekhez. Munkahelyi problémák a
kollégákkal, beosztottakkal. Szívesen folytatott mellékfoglalkozás, amely több veszélyt rejteget.
Neptunuszod kölcsönös recepcióban van az Uránusszal, ami erősebb kapcsolatot mutat a
két bolygó által jelképezett jellemvonások közt.
A lényeg keresése, átalakulási képesség, érzékeny pontok
A Plútó mutatja belső átalakulásainkat és regenerálódási képességünket. A mélység, a
hatalom birtoklásának szükséglete, felülvizsgálások, extrém hajlamok, különböző beavató jellegű
élmények és a szexualitás mind jelentéskörébe tartoznak. Jelöli egyben azokat az életterületeket is,
melyeken kényszeres és kompromisszumokat nem tűrő viselkedést mutatunk. Elhanyagolva
legnagyobb ellenségünk, de fényre hozva és megtisztítva legnagyobb erőforrásunkká válik.
4
Plútó a Nyilas jegyében és a 4. házban
A Plútó földi perspektívából nézve retrográd irányban mozgott születésed idején. Hajlamos
lehetsz gyökeres változásokra, érzelmeidet elfojtani vagy érvényesülésedet és hatalomvágyadat
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
19




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

befelé fordítani. Próbáld nyugodtabban megélni a hatalom gyakorlását igénylő élethelyzeteket, ne
görnyedj bele a helyzet komolyságába.
A Plútó a Nyilas jegyében tartózkodott 1996 és 2009 közt. Ezen generációs hatás alapján a
tudás egyenlő hatalom elvet követed, a kultúra az ihlető, a cselekedetre indító erő, ezeket akarod
adni, terjeszteni, ha kell, erővel is. Egy olyan korcsoporthoz tartozol, akiknek erős az igényük, hogy
szabadnak és korlátlannak érezzék magukat, hajlamosak grandiózus tervekre, és nagy a buzgalmuk,
hogy felfedezzenek új lehetőségeket. Nagy benned az életöröm és lelkesedés, és a vállalkozói
szellem. Nagyon sikeres lehetsz mások befolyásolásában és követők szerzésében. Ösztönösen
érzékeled az élet és a lehetőségek végtelenségét. Nagy jövőképeket alkotsz és kiterjedt terveket
hozol létre. A kutatásnak és utazásnak nagy varázsa van számodra a perspektívák állandó
bővítésével együtt. Semmilyen felületes vagy időleges téma nem kötheti le a figyelmedet.
Szenvedélyesen keresed az igazságot és lényegit. Intenzív elemző megközelítésed a dolgok velejére
irányul. Nevelőszándékod nem üres vágyálom, hanem ösztön szintig megjelenő cselekvési kényszer,
a vissza a természethez elve, és a más út nincs megéltsége. Ez a közvetlenség nem mindig tehet
közkedveltté, de álláspontodat kulcsfontosságúvá emelheti. Radikális változásokat tapasztalhatsz
meg vallási téren, a természethez való viszonyulásban és a világegyetem megértésében. Szabad,
filozofikus gondolkodás, kalandvágy és kitörő lelkesedés jellemző.
A 4. ház alapján az otthon, a családi környezet kialakítása váratlan átalakuláson mehet
keresztül a megszokott életritmus gyökeres megváltozásával. Rejtett családi adottságok felszínre
kerülése.
A helyi körülmények már fiatal korodban beleszólhatnak életedbe, akár el is távolíthatnak
otthonodtól. A föld a szó legteljesebben anyagi értelmében vihet szerepet életedben, akár mint
tevékenységi terület, akár mint ingatlankereskedelem. A föld vonzásjellegét az is indokolja, hogy
valójában a földbe rejtett, onnan előhozható természeti és történelmi értékek vonzhatnak. Életed
későbbi szakaszában is erős aktivitásra, szellemi, fizikai frissességre leszel hajlamos, és
vitakészséged sem kopik különösebben.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
20




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

A boldogság és szerencse jelölője - a szerencsepont
A Szerencsepont a három legfőbb horoszkópelemet (Nap, Hold és Aszcendens) kapcsolja
össze és azt jelzi, hogy milyen életterületen vagy tevékenységen keresztül lehetünk sikeresek, vagy
érhetjük el a beteljesülést és boldogságot.
4
Szerencsepont a Bak jegyében és a 4. házban
A 4. ház alapján a kellemes, harmonikus otthoni környezetnek nagy értéke lehet számodra.
A művészetkedvelő, érzékeny emberek szintén nagyon fontos szerepet tölthetnek be életedben.
Velük őszintén szeretsz kommunikálni, nem kerülsz összeütközésekbe. Meg tudod velük osztani
érzéseidet, hangulatodat. A boldogságot az otthoni helyzettel, kapcsolatokkal és szokásokkal való
megelégedettség hozhatja, a nagyobb nyilvánosság és tisztelet kevésbé játszik szerepet. Erős
szellemi kapcsolatra is utal a szülőkkel, illetve a gyermekkori otthonnal.
A Bak alapján teljesség és beteljesültség érzésedet a kemény munka, elszántság, és a célok
elérése adhatják.
Lelki fejlődés és életfeladat
A 10. Ház kezdete az MC
(Medium Coeli
- az ég közepe) mutatja, hogy milyen
tevékenységekért szeretnéd, hogy elismerjenek, illetve milyen hivatásban érezheted otthon magad.
A vele szemközt elhelyezkedő IC (Imum Coeli - az ég alja) jelzi, hogy mire van szüksége lelkednek
ahhoz, hogy teljesnek érezhesd magad.
Az Ikrek jegyében található MC hatására sokirányú érdeklődés jellemez; szakmai
kommunikációval, információcserével kapcsolatos hivatások vonzhatnak. Szeretsz olyan munkát
végezni, ahol emberek közt lehetsz, ahol hordhatod-viheted a híreket. Energiádat néha szétszórod,
mivel túl sok minden érdekel.
Életfeladatod általános lelkesedni tudásodat összekapcsolni a semlegesség képességével,
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
21




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

illetve hogy a téged érő benyomásokat nyitottan, de tárgyilagosan kezeld. Fel kell mérned
elképzeléseid megvalósíthatóságának lehetőségeit. Intuitív, derűlátó oldaladat egyesítened kell a
feltételek tárgyilagos elemzésével, hogy a dolgokat többféle szemszögből láthasd.
A Nyilas IC alapján különlegesen tudsz lelkesedni. Életedet áthatja az az érzés, hogy a
dolgok értelmesen összefüggenek és értelmesen alakulnak. Az értelem és a jelentőség, illetve
szabadság iránti vágyad életed központi mozgatórugója. Bőségre vágysz, s legszívesebben mindent
egyszerre néznél s tapasztalnál meg.
Vágysz a dolgok belső összefüggésének, létezésük okának megpillantására. A spiritualitás
vagy egy világnézet, a sokoldalú tudás az a támaszpont, melyre értelmi biztonságodat alapozhatod.
Hajlamos lehetsz a világot ezer kaland helyszínének tekinteni, ahol mindig akad valami új,
izgalmas felfedezni való. Hiszel a szerencsében vagy egy átfogó megoldásban, mely mindent képes
lesz szabályozni.
Hajlasz az életnagyságon felüli érzelmekre és hangulatokra, melyek az egekig érő lelkesedés
és a lemondó szomorúság között váltakoznak. A mindennapok azonban időnként banálisnak
tűnhetnek számodra, s ez elhárítást válthat ki belőled. Gyakran élhetsz álmokban és látomásokban
anélkül, hogy komolyabb kísérletet tennél azok megvalósítására.
Értelemszerűség iránti igényed olykor túllő a célon. Hajlamos lehetsz mindent felnagyítva
látni, ami némi hipochondrikus jelleget kölcsönöz neked. Mivel azt hiszed, hogy életed magasabb
eszmékhez igazodik, így ha jelentősebbnek vagy erkölcsileg igazságosabbnak tartod magad
másoknál, ez kissé beképzeltté tehet.
Mindennek és mindenkinek jelentősége van, melyről hosszasan képes lehetsz töprengeni
vagy értekezni anélkül, hogy magad számára lényeges következtetést vonnál le belőle.
Nagy szabad teret veszel igénybe, másoknak azonban nem feltétlenül nyújtod ugyanezt.
Meg lehetsz győződve érzéseidről és véleményeidről, úgyhogy szinte el sem tudod képzelni, hogy
valaki más véleményen legyen. Térítési késztetésed ezért ellenállásba ütközhet.
Megtörténhet, hogy nehezen fogod fel, hogy a többieknek nem feltétlenül kell
meghallaniuk és megérteniük, ha valamit mondasz, a véleményedet pedig végképp nem szükséges
osztaniuk.
Ha álmaid megvalósításának fáradalmaival szembesülsz, elfoghat az értelmetlenség érzése,
mert nem érzed magad abban a helyzetben, hogy vállald a terved megvalósításához vezető egyes
lépéseket.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
22




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Az Ikrek MC alapján, ha úgy érzed, nem nőttél fel látomásaidhoz, racionális okokkal
igyekezhetsz alátámasztani, miért nem lehetséges azok megvalósítása. Környezeted többnyire
megerősíthet téged ebben a véleményedben, úgyhogy biztos talajon érzed magad és nem kell
kockáztatnod.
Lelki nyitottságoddal szemben beszéddel védekezel. Rendelkezel azzal az adottsággal, hogy
minden dolgot különösen kedves, hatásos és találó szavakba tudsz önteni, ami lehet jó képesség,
de elkerülési stratégia is.
A bőség utáni vágyad arra ösztönöz, hogy olyan információáradatnak tedd ki magad,
melyen bizonyos körülmények között végül képtelen lehetsz úrrá lenni.
Az Ikrek MC alapján kíváncsiságod segít abban, hogy új emberek, témák és helyzetek
megismerésébe bocsátkozz, melyeknek értelmet és jelentést adhatsz. Ide tartozik az is, hogy
olyasmi is érdekeljen, ami nem dobogtatja meg rögtön a szívedet, de értéket nyerhetsz általa.
Ki kell fejlesztened azt a képességet, hogy érdekelt lehess a külvilág információinak
befogadásában anélkül, hogy elvesznél a túlzott lelkesedésben vagy elképzeléseidben. Engedd,
hogy felcsigázzon téged a sok-sok benyomás, majd nyugodt távolságtartással szűrd át azokat, hogy
rájöjj, mi az, ami valóban értelmesen összefügg egymással. A helytállónak tűnő spontán
meglátások tartósságát és gyakorlati alkalmazhatóságát meg kell vizsgálnod. Ugyanakkor az is
fontos, hogy azokról a dolgokról is pontosan informálódj, s ne hagyj figyelmen kívül egyetlen fontos
részinformációt sem, melyekért lelkesedsz.
Meg akarhatod mutatni másoknak, hogy mi győzött meg téged. Ezért erős igényed van arra,
hogy szerepelj és lássanak téged, vagy szóban és írásban nyilatkozhass meg.
Ahhoz, hogy másokat meg tudj győzni, saját meggyőződésedet inkább magukért beszélő
tényekre alapozva kell előadnod. Arról a tárgyilagos, semleges hozzáállásról van szó, mely nem
foszt meg másokat szabad terüktől, hanem érdekeltségét ajánlat formájában tárja eléjük. Sikeres
lehet, ha felmutatod, hogy saját megoldásod csak egy a sok közül, mely azonban véleményed
szerint az adott körülmények között a legjobbnak számíthat.
A Nyilas-Ikrek fejlődési tengely a helyes mérték megtalálását igényli részedről a
lelkesedésben, a túláradásban, az optimizmusban és a semlegességben; az intenzitásban és az
önuralomban; a bizalomban, a hitben, a reményben és a tényekben; a mély meggyőződésben és a
széles körű tudáskényszerben; az érzelmek megélésében és megmutatásukban vagy közlésükben.
Szűz aszcendenssel társulva több irányú érdeklődésű, többféle hivatásod lehet egyszerre,
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
23




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

közvetítő jellegű tevékenységek foglalkoztatnak, melyek keretén belül fejlett kritikai érzékedet is
hasznosíthatod.
A Hold csomópontjai azok a helyek, ahol pályája keresztezi az ekliptikát. Ezek a pontok
mindig egymással szemben helyezkednek el. A felszálló holdcsomópont vagy Sárkányfej mutatja azt
az irányt, amerre haladunk (vagy javallt lenne haladnunk) fejlődésünk és érésünk során. A leszálló
holdcsomópont vagy Sárkányfarok jelzi, hogy milyen adottságokat és mintákat hoztunk magunkkal,
melyeken idővel tovább kell lépnünk, hogy teljessé válhassunk.
10
Sárkányfej az Ikrek jegyében:
Lelked a vadság és a szabadság érzetével érkezett a világba, és nincs hozzászokva, hogy
mások álláspontjára figyeljen. Ez a kissé öntelt beállítottság megnehezítheti, hogy igazságosan ítéld
meg saját cselekedeteidet. A formaságok nélküli természetes lét valószínűleg erősen vonz, és zavar
a korlátozottság. Ez nehezebbé teszi, hogy közeledbe kerüljenek, miközben te magad is szeretnél
tartozni valahová.
Régebbi életeid nagy cselekedetei most elkapkodottakká válhatnak. Azon igyekszel, hogy
egyszerre sokfélét csinálj, és ettől nehezebben tudod átlátni életed fő motívumait. A célszerűség
után kutatsz, de szétszórt dolgaid kavarodást okozhatnak.
Mivel kevésbé vagy hozzászokva a társadalom követelményeihez, lehet, megpróbálsz
időnként kibújni a felelősség alól. Úgy vélheted, ha minél gyorsabban eleget teszel minden
kötelességednek, szabaddá válsz. Ezért a legtöbb idődet arra pazarolhatod, hogy megszabadulj a
kötöttségektől.
Idővel tisztába jöhetsz a társadalommal, és ez hasznos számodra, de még így is lehet,
tartasz az emberek reakcióitól, életedet inkább a periférián töltheted és csak alkalmilag kerülsz a
figyelem középpontjába. Az emberekkel való korábbi kapcsolataidból hiányozhatott az
együttműködés, a tapintat, és nemigen kedvelted a társaságot sem. Szükséges megtanulnod,
milyen az élet mások szempontjából is. Ha úgy érzed, az emberek nem figyelnek rád, az ő helyükbe
kell képzelned magad. Korábbi éretlenséged leküzdésére csiszolni fogod magad, jobban ügyelsz
szokásaidra, magatartásodra és legfőképpen kifejezéseidre. Megtanulsz jobban, érthetőbben
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
24




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

kommunikálni. Szellemed nyelvek tanulására, önkifejezésre ösztönöz. Amit tudsz, tovább kell
adnod másoknak is.
Szembetalálhatod magad azzal a kérdéssel, szívesebben élnél-e városban vagy inkább
vidéken. Mivel legbensőbb éned régebben inkább vidéken érezte jól magát, különösen sokat
tanulhatsz most a városi élet tapasztalatai között.
Sárkányfej a 10. házcsúcs közelében:
Sok idődet veszi fel, hogy családod kívánságainak eleget tégy. Akadályoztatva érezheted
magad az önmegvalósításban. Régebben lehet, mellőzted azokat az embereket, akik eltartottak,
ezért erre az életedre azt a feladatot kaptad, hogy te magad legyél az eltartó. Most lehet, átéled,
hogy házastársad és gyerekeid egyszerűen nem méltányolják eléggé, amit értük teszel. Ennek
dacára még többet kell tenned, hogy megküzdj feladataiddal. Akkor élhetsz teljesebb életet, ha
képes vagy függetleníteni magad a családi élet állandó követelőzéseitől és kitűzöd maga elé saját
céljaidat is. Családodnak is jót teszel azzal, ha belevágsz és megvalósítod önmagad. Úgy érzed,
hogy ketté kellene szakadnod, és mindig észben tartod családod szükségleteit- de nem szabad
hagynod azt, hogy mindez megakadályozzon abban, hogy a magad útját járjad.
Ilyen holdcsomópont-állással problémáid lehetnek a gyerekekkel, akik sok idődet,
energiádat emészthetik fel, mert nagyon mély síkon kell megismerned a szülői gondoskodás
felelősségét. Akár pozitívak, akár negatívak, érzéseid mindig a család felé irányulnak. Folyton érzed
a kitörés és a szabadság igényét, de a múlt emlékei visszatarthatnak. Csaknem összes energiádra
szükséged van kapcsolataid hálójának kibogozására.
Meg kell tanulnod, hogy ne hagyd magad túlzottan leterhelni a körülményektől. Mindig tele
vagy olyan vágyakkal, amiket magadnak szeretnél, és kötelezettségekkel, amiket viszont kénytelen
vagy vállalni szeretteidért. Olyan helyzetekkel kerülsz szembe, amelyekre lehetséges, inkább
gyerekesen reagálsz ahelyett, hogy éretten viselkednél.
Amikor hozzátartozóidnak kívánalmait megértetted, akkor válik szabaddá és eredményessé
saját életed. Paradox módon elmenekülsz egy családból azért, hogy egy újat alapíts, amíg végül
mindenkit, akit szeretsz, egy látszólagos, egyetemes családdá szervezel. Legboldogabb akkor
lehetsz, amikor másokat oltalmazol. Idővel szívesen bátorítasz másokat is arra, hogy
támaszkodjanak nyugodtan rád. Feladatod, hogy érzelmi éretlenségedet felelősségvállalássá
alakítsd.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
25




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

A jellemrajz további árnyalói - a kisbolygók
A kisbolygók értelmezésében, értékelésében fontos szem előtt tartanunk, hogy az
előbbiekben ismertetett főbolygók hatásait nem képesek felülírni, inkább csak bizonyos mértékben
árnyalják ezeket.
A Chiron a görög mitológiában Herkulest tanító bölcs kentaurról kapta nevét. A jegy,
amelyben található, megmutatja, hogy a lélek mely területe sérült, a horoszkóp ház pedig a sérült
életterületet mutatja, amely nagyobb odafigyelést, gondoskodást igényel. Ha ezt a sérülést
begyógyítjuk, attól kezdve az egyik legnagyobb gyógyító erőforrásunkká válik. Ezzel a Plútó
regenerálódással, gyógyítással kapcsolatos értelmezését is tovább bővíti.
5
Chiron a Bak jegyében és az 5. házban
Természetes adottságod a bizalomkeltés, ezáltal jó hírre tehetsz szert. Túlzott jelentőséget
tulajdoníthatsz az anyagi sikernek, talán abból a hibás elgondolásból, hogy majd emiatt felnéznek
rád és csodálni fognak. Óvakodnod kell a felelősségvállalástól, ha valójában nem vagy ura a
helyzetnek. Megtörténhet, hogy fiatalkorodban esetleg édesapád korlátozhatott több mindenben-
ez a későbbiekben olyan akadályt jelenthet, amit kénytelen lehetsz kompenzálni. Amíg ezt a
problémát nem oldottad meg, kitűnő képességeidnek- mint a megbízhatóság, ambíció, türelem-
pozitív kifejezésre jutása korlátozott lehet.
Az 5. ház hatására a gyermeki spontaneitásodra megtörténhet, hogy megsemmisítően
reagáltak. Kiskorodban a szüleid talán a „ Ne légy butácska, úgysem tudod megcsinálni! " jellegű
mondattal tarthattak vissza a cselekvéstől, miközben te szeretted volna a feladatot megvalósítani.
Ennek a nevelésnek fojtó hatása van: gátolttá, vagy épp ellenkezőleg, nagyképűvé teheti az embert.
Ettől függetlenül gyermeki ártatlansággal tudsz rácsodálkozni a világra, s kreativitásod pozitív
önkifejezésre vár.
Életed akkor fog rendeződni, amikor ráébredsz a gátlásokból fakadó szenvedésre, vagy
felhagysz túlzott önérzeteddel. Előfordulhat, hogy olyan irányba kényszerítenek, ami számodra nem
kívánatos, amivel kevésbé tudsz azonosulni.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
26




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

A Ceres helyzete mutatja az anya és gyermeke közti viszonyt és a gondoskodás, táplálás,
táplálkozási szokások és annak rendellenességeivel is kapcsolatos. Az anyaság értelmezésében a
Hold jelentését árnyalja tovább, jelezve, hogy mire lehet szükségünk ahhoz, hogy szeretve és
ellátva érezzük magunkat.
9
Ceres a Bika jegyében és a 9. házban
A tartós gondoskodás az, amiben a legjobb lehetsz, és minél megalapozottabb és kézzel
foghatóbb, annál jobb. Számodra nem a gondolat fontos, hanem az ajándékozás és az, hogy
folyamatosan tudjál adni. Olyan ember vagy, aki egy biztonságos lelki alapot tud nyújtani. Hozzád
többször is vissza lehet térni támogatásért.
Perspektívára, nagyságra, kibontakozási lehetőségre van szükséged ahhoz, hogy
biztonságban érezd magad. Másokat is úgy támogatsz és gyógyítasz, hogy mindig újabb és nagyobb
lehetőséget mutatsz nekik. Van akinek a visszahúzódás ad menedéket, de számodra az a különösen
megnyugtató, ha tudod, hogy az ég a határ és soha nem apadhat el.
Pallas Athéné a Merkúr női párja, a tanulási képességeket, de az öntörvényűséget és
nyilvános nézeteket is jelöli, a tudáson keresztüli gyógyulással és ambíciókkal együtt. Azt a
hajlamot mutatja, ahogyan energiáinkat az érzelmi területekről a mentális törekvésekre irányítjuk.
Bölcsesség, kiváló írás- és beszédkészség, küzdeni tudás jelölője. Fiús lány, modern nőtípus.
8
Pallas a Kos jegyében és a 8. házban
Képes vagy hamar meglátni a lehetőséget és utána is kapsz, még mielőtt az teljesen
megérett volna. Meg kell tanulnod a szükséges türelmet, ki kell várnod, míg mások is felismerik,
amit te már eddig is tudtál. Ha hamarabb kell lépned, akkor hagyd legalább ott a saját jeled, hogy
megkapd a későbbiekben érkező elismerést és az ezzel járó hasznot. Energikusan, bátran irányítod
energiáidat az érzelmi területekről a mentális törekvésekre. Keresed a kalandot és a kihívást.
Könnyebb lehet kiegyenlíteni mások tulajdonát és elrendezkedését, mint sajátodat rendbe
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
27




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

tenni, részben azért, mert mások dolgai nem érintenek annyira személyesen. Jó képességet jelez
hitel kezeléshez és olyan erőforrásokat begyűjtened, melyek elvesztek vagy elhanyagolódtak, és
amiket vissza lehet hozni értékes hasznosításra.
A Júnó mutatja, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk a hivatalos kapcsolatoknak, a
házasságnak, és hogy milyen elvárásaink vannak a társunkkal kapcsolatosan. Érdekszövetségek,
szerződéskötés.
3
Júnó a Skorpió jegyében és a 3. házban
Egy ideális kapcsolatra törekedsz, amelyben feláldozhatod magad, ahol egyszerre
veszítheted el az irányítást és mégis vezető szerepben maradhatsz. Mindezt szeretnéd valószínűleg
titokban tartani. Ez nagy lelki megpróbáltatásoknak tehet ki.
A házasság igazi lényege két ember egymás iránti mély érzelme. Vigyázz, hogy a sok beszéd,
a részletek ne fedjék el a legbenső érzéseket.
Vesta a munkával, a munkakörülményekkel hozható kapcsolatba. A fókuszáló- és odaadási
képesség (vagy csőlátás) és szellemi irányultság, teljességre törekvés jelölője. Képesség, hogy
kreatív energiáinkat személyes vagy spirituális célokra irányítsuk. A Főpapnő. Irányított
szertartások, szexuális transzmutáció. Alternatív gyógymódok.
2
Vesta a Szűz jegyében és a 2. házcsúcs közelében
A nap percei és másodpercei hetekké vagy hónapokká válhatnak, amikor beledobod magad
valamibe, bármilyen kicsi is legyen, ami figyelmedet teljesen igénybe veszi. Hasonlóképpen azon
képességed, hogy összpontosíts mások szükségleteire elfelejtetheti veled saját helyzetedet és a
házimunkát, amivel egyébként foglalkoznod kellene.
Ha csak a pénzzel foglalkozol, valószínűleg gazdag leszel. A körülötted levő világ
igazgatásához nem szükséges folyamatosan vele foglalkoznod, csak annyira, hogy biztosítsa
szükségleteid fenntartását.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
28




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Fontosabb bolygóhatások a következő hónapokban:
Tr. Jupiter kvadrát Aszcendens
Időszak: folyamatban - 2018. December 15.
Csúcspont: az elemzett időszak előtt
Olyan időszak ez, amikor a munkahely és a család veheti fel időd nagy részét. Előfordulhat,
hogy a barátok és több személyes érdeked félre kerül. Ez az időszak erősíti a hajlamot a dolgok
eltúlzására és túlreagálására. Kissé fontoskodóvá, nagyképűvé tehet és csak utólag veszed észre az
elkövetett hibákat. Vigyáznod kell, mit mondasz és írsz, és amennyire csak lehetséges, féken kell
tartanod túlzó hajlamod. Egész életutad iránya átértékelődhet és új fejlődési irányt kellhet
felvenned.
Tr. Neptunusz szextil Merkúr
Időszak: folyamatban - 2019. Január 28.
Csúcspont: 2018. December 15.
Különösen ihletett hangulatod lehet, képes vagy álmaidat és eszméidet szavakba önteni és
beszédben vagy írásban közölni. Egész szellemi környezeted szinte egy transzcendens árnyalatot
ölthet ez idő alatt. A költők, művészek bolygója harmonikus kapcsolatban van a közlés bolygójával.
Segíti a spirituális témák tárgyilagos megítélését.
Tr. Plútó trigon Nap
Időszak: folyamatban - 2019. Január 23.
Csúcspont: 2018. December 25.
Segítséget kaphatsz többlet motiváció formájában megvalósítani terveidet és ambícióidat.
Több lényegtelenségen vágod át magad és komoly munkába kezdhetsz bele. Egy különleges
kapcsolat is lehetséges egy számodra fontos vagy tanító személlyel. Kissé szorongóbb lehetsz, de ez
is belső fejlődésre sarkall. Összeszedettebbé válsz. A magadról kialakított kép is átalakuláson mehet
keresztül.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
29




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Tr. Jupiter trigon Jupiter
Időszak: 2018. December 20. - 2018. December 28.
Csúcspont: 2018. December 24.
Kedvező időszak számodra. A jószerencse is inkább téged pártol és az adódó helyzetek is
mintha rád lennének szabva. Látod, melyik utat kell választanod. A lehetőségek bővelkednek.
Tr. Jupiter szextil Mars
Időszak: 2018. December 26. - 2019. Január 3.
Csúcspont: 2018. December 30.
Több történés és maga a hivatásod előmenetele is motivációdon és elkötelezettségeden
múlik, ami a szokásosnál erősebb ebben az időszakban. Jobban rá tudsz érezni az áramlatokra, és
megfelelő lépéseket tehetsz. Az aktív tevékenységeken keresztüli előrehaladás ideje ez. A nagy
ösztönzések és erőbevetések közepette képes vagy odafigyelni környezetedre is. Határozottabb
leszel, megnövekedik a szellemi és testi erőd, ahogyan a nyerésvágyad is. Lehet több testmozgást
végzel, hogy az esetleges testi-szellemi zsibbadtságodat legyűrjed.
Tr. Jupiter szextil Neptunusz
Időszak: 2019. Január 3. - 2019. Január 12.
Csúcspont: 2019. Január 7.
Lehetőséged adódik eszményeid és álmaid követésére. Érdemes lépéseket tenned
megvalósításukra. A csoportos együttműködés előrébb vihet hivatásodban is. Lehet, hogy
valamilyen ihlet nyomán egészen új és gyönyörű munka kerül ki kezed alól. Készíthetsz jegyzeteket
vagy fényképet mindarról, ami tetszik mostanság neked, amit megfigyelsz; mert nagyon érdekes és
eredeti eredménnyel járhat. Álmodozásra, túlzottan romantikus hangulatra is késztethet. Csak ne
feledd: nem lehet vég nélkül az egekben járni.
Tr. Szaturnusz trigon Merkúr
Időszak: 2019. Január 13. - 2019. Január 30.
Csúcspont: 2019. Január 21.
Elméd tiszta és gondolataid élesen fókuszáltak. Könnyen rendezheted gondolataidat és
mindenféle komolyabb kommunikáció támogatott. A kitartást igénylő szellemi munkák és tanulás
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
30




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

különösen kedvezők ilyenkor. Gondolataid számítanak, ezért használd minél jobban őket.
Kommunikálj bátran és tartós eredményekre számíthatsz. A haladás folyamatosabb. Érdemes
otthon, csöndben dolgoznod, mert a befelé fordulást és elmélkedést segíti elő. Nem a hivalkodás
ideje, de amikor lejár, elégedetten tekinthetsz vissza az elvégzett munkákra.
Tr. Jupiter kvadrát Hold
Időszak: 2019. Január 15. - 2019. Január 24.
Csúcspont: 2019. Január 19.
Hivatásod és életed iránya igazi nyomást helyez otthoni és érzelmi életedre. Sajnos nem
kaphatod meg mindkettőt, ezért önmegtartóztatásra és kompromisszum készségre lehet
szükséged. Ez a csillagállás több kellemetlenséget okozhat, mint amennyiről tudomást szerzel.
Lehet, hogy nem veszed észre a bajt, vagy hibát követsz el. Hajlamos lehetsz eltúlozni, dramatizálni
a helyzetet. Ha nyugtalan vagy, szélsőséges lépésekre ragadtathatod magad, és a bolhából is
elefántot csinálsz. Ezzel több kárt okozhatsz, megbánthatod szeretteidet. Nem alkalmas idő döntést
hoznod, mert valószínűleg tévesen ítéled meg a dolgokat. Óvatosan kell a pénzt kezelned,
szerződéseket kötnöd és általában a törvénnyel kapcsolatos ügyekben eljárnod. Ajánlatos a könnyű
étrend, mert az ital és a nehéz ételek a szokásosnál is jobban megterhelik a szervezetedet.
Általában tudatos és következetes életvitel szükséges.
Tr. Neptunusz szembenállás Hold
Időszak: 2019. Január 19. - 2019. Március 16.
Csúcspont: 2019. Február 18.
Hajlam, hogy elkerülj dolgokat, vagy visszavonulj a képzelet világába barátaid és támogatóid
rovására. Idealista lehetsz, elragadtatva az álmoktól, lelki témáktól és hasonlóktól. Élethelyzeted
vagy egy fiatalabb személy kifogásolhatja ábrándjaidat. Jellemző lehet valamiféle érzelmi feszültség
vagy önáltatás, és túlzott reagálás mások cselekedeteire. Ha nem vagy körültekintő, gátlástalan
emberek befolyása alá kerülhetsz, és ennek következtében nehéz helyzetekbe keveredhetsz. Te is
óvakodj szeretteid, barátaid, üzletfeleid félrevezetésétől. Érdemes tartózkodnod minden gyanús
dologtól, akár az étkezés terén is, inkább egyszerű ételeket fogyassz. Emésztőrendszered is kissé
érzékenyebb lehet ebben az időszakban.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
31




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Tr. Szaturnusz trigon Hold
Időszak: 2019. Január 28. - 2019. Február 15.
Csúcspont: 2019. Február 6.
Egy jó időszak, amikor erőfeszítéseid kifizetődőek. Képes vagy tartós munkákra, amelyek
lehetővé teszik, hogy jó időérzékkel koordinálj és rendszerezz. Válts valóra elvégzetlen feladatokat
vagy önfejlesztő tevékenységeket. Nyugodtan és jól haladnak a dolgaid, különösen ha a tervek a
családra, otthonra, lakásfejlesztés vonatkoznak. Inkább a tervezésre fektess hangsúlyt, ne a
cselekvésre, bár a megfontolt lépések nem okoznak feltétlenül frusztrációt. Időnként szeretteidtől
vagy idősebbektől kaphatsz segítséget.
Tr. Jupiter együttállás Plútó
Időszak: 2019. Február 4. - 2019. Február 16.
Csúcspont: 2019. Február 10.
Lelki fejlődésed és hivatásbeli előmeneteled azon múlhat, hogyan tudod kezelni a felszínre
kerülő érzékeny témákat. Határozottabban léphetsz föl, növekszik az önbizalmad, lehet, jobban
érdeklődsz a befektetések, a biztosítás és általában a pénzügyek iránt. Hatalomvágyad is erősödik,
csak ne légy fanatikus közben. Valamely esemény vagy cselekvés növelheti öntudatodat. Mélyebb
belátásaid lehetnek, a dolgok lényegéhez jutva.
Tr. Jupiter trigon Vénusz
Időszak: 2019. Március 12. - 2019. Május 10.
Csúcspontok: 2019. Március 25., 2019. Április 26.
A szokásosnál jóval gyűjtögetőbb lehetsz. Hivatásodban jó ízlésed és választékosságod
hasznosítása által léphetsz előre. A vásárlás, különösen befektetésként, hosszú távon is örömet
jelent (és hasznot is, ha idővel el kell adni). Jobban szereted most a kényelmes, fényűző életet.
Tr. Szaturnusz trigon Nap
Időszak: 2019. Március 23. - 2019. Június 7.
Csúcspontok: 2019. Április 16., 2019. Május 13.
A körülmények jobban akaratodhoz idomulnak és a dolgok simábban rendeződnek el. Egy
nagyobb lehetőség számodra, hogy befejezz és átdolgozd magad nehézségeken és olyan terveken,
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
32




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

amelyek hosszas kitartást és fegyelmet követelhetnek részedről. A dolgok folyamatosan és építő
módon haladnak, de az élet menete talán kicsit lassabb. Ne várj gyors reakciókra, különösen nem
azoktól, akik hatalommal rendelkeznek. Lehetséges felelősség- és presztízsnövekedés, talán még
előléptetés is. Folyamatosan több munkára kell számítanod, ezért érdemes lehet erőnlétedet
táplálékkiegészítőkkel, egészséges étrenddel erősítened. Ha akad néhány üres óra, az kiválóan
alkalmas az elmaradások pótlására.
Tr. Plútó kvadrát Vénusz
Időszak: 2019. Március 28. - 2019. Május 22.
Csúcspont: az elemzett időszak után
Ez egy intenzív időszak, amely során szükséges több mindent átértékelned kapcsolataidat és
javaidat is illetően. Több zavaró, érzékeny téma is felszínre kerül. Az érzelmek kényszerű
elfojtásához vezethet, vagy lehet úgy érzed nem tudsz lényegileg javítani egy feszültté vált
kapcsolaton. Érzelmileg túlfűtött reakcióid lehetnek, és lelki problémák árnyékolhatják be
kapcsolatodat. Ha ezeket rendre tisztázod, képes lehetsz a megújulásra, ami személyesebbé teszi
kapcsolataidat. A fontos döntéseket azonban jobb elhalasztanod, megvárva a kedélyek
lecsillapodását.
Tr. Uránusz szextil Uránusz
Időszak: 2019. Április 5. - 2019. Május 9.
Csúcspont: 2019. Április 22.
Szeretnél kitörni, felfordítani a megszokott rendet. Növekedik függetlenségi vágyad, hogy
megtapasztald szabadságodat. Szeretnél kipróbálni új, a régitől eltérő dolgokat. Vágysz arra, hogy
új vállalkozásba, fejlesztésbe kezdj. Viselkedésed is szokatlanabb vagy bohém lehet, érdeklődsz az
egzotikus tapasztalatok iránt. Különc barátokat ismerhetsz meg.
Tr. Neptunusz kvadrát Plútó
Időszak: 2019. Május 15. - 2019. Július 29.
Csúcspont: az elemzett időszak után
Hajlamos lehetsz valótlanságot hinni és túl sokat képzelegni. Ennek következtében
figyelmen kívül hagyhatod vagy megtagadhatod saját lelki szükségleteidet. Hibás üzenetek,
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
33




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

benyomások lehetősége. A szexualitás pozitív áramlása megreked, s ez stresszt válthat ki. Nem
tanácsos jelentős befektetésbe fognod most. Pénzkezelési gondok jelentkezhetnek; jobb esetben
csak egyszerű tévesztések.
Tr. Jupiter együttállás Plútó
Időszak: 2019. Június 4. - 2019. Június 19.
Csúcspont: 2019. Június 11.
Lásd fentebb.
Tr. Jupiter kvadrát Hold
Időszak: 2019. Július 5. - 2019. Augusztus 7.
Csúcspont: 2019. Július 16.
Lásd fentebb.
Tr. Uránusz trigon Aszcendens
Időszak: 2019. Július 12. - 2019. Szeptember 11.
Csúcspont: az elemzett időszak után
Új módozatok az önkifejezésben és a kommunikációban. Megjelenéseden változtatsz.
Szükségét érzed a változásnak, valami újat, különlegeset vársz. Érdemes új tanulmányokba fognod
vagy kreatív szabadidős tevékenységet folytatnod. Érdeklődhetsz a régmúlt vagy a távoli jövő iránt.
Tr. Szaturnusz trigon Hold
Időszak: 2019. Július 19. - 2019. Augusztus 20.
Csúcspont: 2019. Augusztus 2.
Lásd fentebb.
Tr. Plútó trigon Nap
Időszak: 2019. Augusztus 6. - 2019. November 27.
Csúcspont: az elemzett időszak előtt
Lásd fentebb.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
34




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Tr. Jupiter kvadrát Hold
Időszak: 2019. Augusztus 15. - 2019. Szeptember 16.
Csúcspont: 2019. Szeptember 6.
Lásd fentebb.
Tr. Szaturnusz trigon Merkúr
Időszak: 2019. Augusztus 15. - 2019. Október 21.
Csúcspont: az elemzett időszak előtt
Lásd fentebb.
Tr. Jupiter együttállás Plútó
Időszak: 2019. Október 2. - 2019. Október 14.
Csúcspont: 2019. Október 8.
Lásd fentebb.
Tr. Neptunusz szembenállás Hold
Időszak: 2019. Október 11. - folyamatban
Csúcspont: az elemzett időszak előtt
Lásd fentebb.
Tr. Szaturnusz trigon Hold
Időszak: 2019. Október 16. - 2019. November 14.
Csúcspont: 2019. November 2.
Lásd fentebb.
Tr. Jupiter trigon Vénusz
Időszak: 2019. Október 30. - 2019. November 8.
Csúcspont: 2019. November 4.
Lásd fentebb.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
35




Értelmezés Tolcsvay Balarama részére
 

Tr. Jupiter szembenállás Szaturnusz
Időszak: 2019. November 15. - 2019. November 23.
Csúcspont: 2019. November 19.
A hivatásodban adódó lehetőségek biztonság igényedet és felelősség érzetedet bánthatják.
Erős frusztrációt válthat ki, különösen, amikor úgy érzed, jól haladsz. Ez afféle fék gyanánt működik,
ami menet közben igen bosszantó lehet, de utólag megértheted, hogy így volt jobb. Ezen állj-indulj
hatás alatt nagyon elégedetlen és nyugtalan lehetsz, illetve könnyen kaphatsz dührohamot,
úgyhogy ilyenkor sokat segíthet a lazítás, relaxáció. Sajnos nem vagy olyan türelmes, mint
általában, de törekedned kell rá, mert másképpen nem tudod megoldani a problémáidat. A döntés
nagyobb rizikóval járhat. Ez egy nehézkesebb helyzetet eredményez, melyen csak
kompromisszumok árán teheted túl magadat.
Tr. Uránusz szextil Uránusz
Időszak: 2019. November 25. - folyamatban
Csúcspont: az elemzett időszak után
Lásd fentebb.
Tr. Jupiter szextil Uránusz
Időszak: 2019. December 10. - folyamatban
Csúcspont: 2019. December 13.
Ez a kockázatvállalás, a függetlenség és a szabadságvágy kiélésének az ideje. Váratlan és
izgalmas eseményeket jelez, amelyek következtében új elemek épülnek életedbe. Lehet,
valamennyit változtatsz gondolkodásodon, gyarapítod tudásodat. Új belátások és saját álláspontod
felvállalása által növekedhetsz. Új megközelítések és áttörések adódhatnak hivatásterületeden is.
Esetleg valamilyen egészen szokatlan és különös téma tanulmányozása foglal le.
©Czompó Csaba, www.aranycsillag.net
36